ενδεικτικός τρόπος κοστολόγησης ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ