ενδεικτικός τρόπος κοστολόγησης ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ